Minh chứng về sự thành tựu pháp tu Phật Quan Âm Độ Mẫu Tara của các bậc Thầy | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Minh chứng về sự thành tựu pháp tu Phật Quan Âm Độ Mẫu Tara của các bậc Thầy

Sau khi Đức Phật Quan Âm Độ Mẫu Tara đạt quả vị giác ngộ, pháp tu của Ngài đã trở thành pháp tu chính của nhiều bậc Đại thành tựu giả và hiền triết, như Ngài Long Thọ, Ngài Tịch Thiên, Ngài Nguyệt Xứng.... Đức Phật Quan Âm Độ Mẫu Tara được kính ngưỡng là hiện thân của các công hạnh Phật. Trong Đại Thừa và Kim Cương Thừa, có lẽ không có bậc Thầy nào không thực hành pháp tu Phật Quan Âm Độ Mẫu Tara. Bởi lẽ đối với một bậc Thầy trong đạo Phật, giáo pháp của Đức Phật cần phải được hoằng truyền rộng rãi, cũng giống như đối với những người thế gian, sự nghiệp cần phải phát triển.

Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên xin gửi tới Quý vị các câu chuyện kinh điển về sự thành tựu pháp tu Phật Quan Âm Độ Mẫu Tara của các bậc Thượng sư trong quá khứ và năng lực cứu độ chúng sinh thoát khỏi 8 nạn nương sự hộ trì bất khả tư nghì của Ngài.

1. Thượng sư Digvarman được cứu thoát khỏi nạn lửa

Ở miền Nam Ấn Độ, Thượng sư Digvarman là một bậc chân tu khổ hạnh và một bậc Thầy về kinh tạng. Ngài đã thành tựu pháp tu Bản tôn Hàng phục Dạ Ma (Yamantaka) và Mật điển Đức Phật Quan Âm Độ Mẫu Tara. Khi ở miền nam xứ Vidarbha, Ngài tranh biện với Thượng sư ngoại đạo Gapurila, một người Bà la môn. Vì Ngài chiến thắng vị ngoại đạo kia mà tất cả những môn đồ của ông ta đã trở thành Phật tử. Sau đó, khi Gapurila thỉnh Pháp cùng các vị tăng tại tự viện thì những người ngoại đạo khác đã châm lửa đốt tự viện.

Thượng sư Digvarman đã cầu nguyện lên Đức Phật Quan Âm Độ Mẫu Tara, Ngài thị hiện trên bầu trời và  một dòng nước tuôn chảy không ngớt dập tắt đám cháy.

2. Thượng sư Amarasimha được cứu thoát khỏi  nạn nước

Thượng sư Amarasimha là một thư lại trong triều đình, Ngài đã thọ cụ túc giới, và là người chấp bút viết A tì đạt ma của Đại Thừa và Nguyên Thủy Phật giáo. Ngài chọn Đức Phật Phật Quan Âm Độ Mẫu Arya Tara làm Bản tôn thực hành chính, chuyên tâm tu tập nghi quỹ Tara. Ngài tới sống ở phía đông xứ Malava (Malwa) và giảng A tì đạt ma cho khoảng 500 đệ tử. Người ta nói rằng Ngài ở đó khoảng 24 năm với khoảng 500 đệ tử  tu tập theo A tì đạt ma.

Trong khoảng thời gian này, một long thần có trụ xứ tại vùng này tên là Lalita bỗng gây ra một trận mưa lớn dữ dội. Từ cơn mưa xuất hiện một dòng suối lớn như con sông Yamuna. Khi dòng suối sắp sửa cuốn đi ngôi nhà của Thượng sư cùng mấy thị trấn thì Ngài cầu nguyện lên Đức Phật Quan Âm Độ Mẫu Tara.Dòng suối liền quay tròn theo chiều kim đồng hồ quanh ngôi nhà của Ngài và thành Ujjayini (Ujjain) nhiều vòng và cuối cùng nhập vào một dòng sông lớn, cuốn đi trụ xứ của chính long thần và một thị trấn của người Thổ.

Đức Phật Quan Âm Độ Mẫu Tara khai thị cho Ngài: “Hãy viết một cuốn sách!”. Bởi vậy Ngài đã biên soạn cuốn Amarakosa, cuốn sách vẫn được phổ truyền rộng rãi tại Ấn Độ cho đến ngày nay trong cộng đồng Phật tử cũng như những người ngoại đạo.

Sử sách cũng viết lại vị vua đương thời là vua Vikramaditya.

3. Thượng sư Devasimha được cứu thoát nạn ngục tù

Thượng sư Devasimha  sinh thời là một cư sĩ. Do rất thông hiểu Kinh điển và A tì đạt ma của cả hai Thừa, Ngài trở thành Thầy của đức vua Sri-Harsa-deva xứ Kashmir. Ngài hoằng truyền giáo Phật pháp, và đã xây dựng được lòng tin nơi các vị vua, dân chúng, của cả tầng lớp Bà la môn ở Kashmir, Lahore và Maru (Marwar, Rajasthan), kiến lập khoảng 500 ngôi tự viện Phật giáo.

Ở những vương quốc gần Kashimir như Ghazni, Ngài giảng Pháp rộng rãi tới mức tôn giáo của người Thổ và Ba Tư trở nên suy yếu. Một vị vua Ba Tư đã giam Ngài trong ngục và nói: “Nếu ông từ bỏ quy y Tam Bảo và theo Hồi giáo thì ông sẽ không sao, còn nếu không, ông sẽ bị giết”. Vì Thượng sư trả lời rằng cho dù tính mạng có bị đe dọa cũng sẽ không quy y nơi nào khác ngoài Tam Bảo, Ngài bị trói bằng xích sắt và ném vào ngục tối. Thượng sư Devasimha liền cầu nguyện lên bậc Bản tôn hộ mệnh của mình là Đức Phật Quan Âm Độ Mẫu Tara, xích sắt liền biến thành một dây hoa, trong khi đó, các thiên nữ rắc hoa và bột gỗ thơm đầy khắp trong tù và thiên nhạc được trỗi lên.

Khi vị vua Hồi giáo đến thẩm xét, thấy Ngài không bị xích, nhà vua liền cho mang thêm xích vào để trói ông nhưng tất cả xiềng xích đều biến thành những dây hoa. Sau 7 lần nỗ lực nhưng xích đều biến thành hoa thì nhà vua thực sự kinh ngạc và liền tỏ lòng tôn kính đối với Thượng sư. Tuy vậy, vì không thể trao truyền giáo pháp tại nơi này, Devasimha đã quay về Kashimir.

4. Thượng sư Sanghamitra được cứu thoát khỏi nạn đạo tặc

Sanghamitra là bậc đại sư của môn phái Vaibhasika. Trong một giấc mơ, Ngài có linh kiến về một vị Bản tôn màu xanh lục xuất hiện phía trước đức Phật Thích Ca Mâu Ni và chư Thánh chúng. Vị Bản tôn bảo Ngài: “Hãy chuyên tâm tu tập Đại Thừa!”. Đại sư liền đi tới Kashmir và tu học miên mật các hệ thống Kinh thừa và Mật thừa của Đại Thừa. Ngài tôn kính Đức Phật Quan Âm Độ Mẫu Tara là Bản tôn tu tập chính của mình.

Do không tìm được nơi để học về Trí tuệ Toàn thiện, Ngài đã rời đi Madhyadesa vì nghe nói ở đó có một bậc giáo thọ về Trí tuệ Toàn thiện tên là Thượng sư Vijmuktisena. Trên đường đi ngài bị một toán cướp vây bắt. Chúng nói: “Chúng tôi phải cúng dường lên nữ thần Durga máu còn nóng của một người bị giết sống. Giờ chúng ta sẽ  làm việc đó.” Khi họ đưa Ngài tới chỗ thờ nữ thần Durga, nơi giống như một nghĩa địa, Ngài liền cầu nguyện lên Đức Phật Quan Âm Độ Mẫu Tara và tôn tượng của Đức Tara lập tức vỡ ra thành nhiều mảnh. Thấy thế, lũ cướp sợ hãi bỏ chạy và Thượng sư được tự do.

5. Thượng sư Subhasa-kirti cứu người thoát khỏi nạn voi

Thượng sư Subhasa-kirti là một bậc thầy về giới luật. Ngài chủ yếu tu tập Đức Bản tôn Phật Quan Âm Độ Mẫu Tara và chọn Ngài làm Bản tôn tu tập chính. Một lần Ngài rời khỏi Madhyadesa để đi xem xét vùng núi phía tây, và sau đó kiến lập một tự viện trên đỉnh núi. Ngài bắt đầu giảng Pháp và tăng đoàn đã lưu lại đó. Rất nhiều người tướng sĩ trong đội quân của Thổ Nhĩ Kỳ có mặt nói: “Những kẻ cạo đầu mặc y đỏ đến để làm hại chúng ta. Chúng ta phải tiêu diệt hết bọn chúng.” Họ kéo quân đến và mang theo 300 thớt voi to khỏe. Khi Thượng sư Subhasa-kirti cầu nguyện lên Đức Phật Quan Âm Độ Mẫu Tara, Ngài dạy  rằng: “Hãy té nước về hướng mà quân sĩ đang tiến tới”. Đàn voi rất sợ hãi bởi cách làm này và không ai có thể kiểm soát nổi chúng nên cuối cùng chúng được mang về nhà.

6. Thượng sư Bhuddhadasa cứu người thoát nạn hổ báo

Có một bậc Thượng sư có Pháp danh là Buddhadasa, Ngài là viện chủ của Dhanapuri. Ngài đi du phương và tới một thành phố vắng vẻ có rất nhiều hổ. Khi Ngài hỏi người dân ở đó thì được cho biết là hàng ngày, đàn hổ ăn thịt rất nhiều, kể cả người của thành phố, chưa nói đến những loài nhỏ bé khác. Nghe vậy, lòng từ bi thương xót dâng lên trong tâm Thượng sư. Khi Ngài đi trên đường, tất cả đàn hổ tiến về phía Ngài. Ngài liền cầu nguyện lên Đức Phật Quan Âm Độ Mẫu Tara và trì chân ngôn vào nước rồi vẩy về phía chúng. Nhờ đó, những con hổ trở nên hiền hòa, sau đó chúng không làm hại đến các sinh vật, nhịn ăn và qua đời. Một cơn mưa hoa rơi xuống, dấu hiệu cho thấy đàn hổ đã được sinh lên cõi Trời.

7. Thượng sư Triranaddsa cứu người thoát nạn rắn

Thượng sư Triranaddsa là đệ tử của Thượng sư Dinnaga. Một lần khi Ngài cư ngụ và giảng Pháp ở phương đông thuộc xứ Odivisa (Orissa), một con rắn độc khổng lồ nổi lên từ biển cả và ăn ngấu nghiến rất nhiều người và voi. Khi nó đến thành phố Utkala, Thượng sư thấy mối đe dọa cho vô lượng chúng sinh nên Ngài liền cầu nguyện tha thiết lên Đức Phật Quan Âm Độ Mẫu Tara. Ngài trì chân ngôn Tara vào bạch giới tử rồi rắc khắp nơi và đọc bài kệ:

Dù ngươi là vua rắn trên trái đất

Hãy nghe lời của người có lòng từ:

Quay về cõi giới dục lạc của ngươi!

Ngay khi Ngài đọc bài kệ xong, con rắn liền quay đi và theo sông Hằng trở về biển.

8. Thượng sư Jnanadeva cứu người thoát khỏi ma quỷ

Thượng sư Jnanadeve là đệ tử của Đức Santideva (Tịch Thiên). Ngài ở xứ Trimala, thuộc nam Ấn, trong một thời gian khá dài để tu học và giảng pháp. Sau đó Ngài được dạy rằng: “Giờ ông nên đi thực hành thiền định ở Himalaya” và Ngài y giáo đi về phía Bắc. Ở xứ Tirahuti, Ngài đã làm tất cả những gì cần thiết vì lợi ích của chúng hữu tình.

Ở đây, tại một thị trấn của tộc người Tharu (ở phía tây Nepal), có một con quỷ xuất hiện, và mọi người, từ vị trưởng trấn cho đến những người trông coi công việc của nông trại đều bị chết cùng một lúc. Thượng sư tới thị trấn đúng vào hôm đó. Một cái xác sống (do con quỷ điều khiển) chạy đến và Ngài trì chân ngôn Đức Phật Quan Âm Độ Mẫu Tara lên con dao pháp khí và ném về phía xác sống. Con dao cắm thẳng lên đỉnh đầu của cái xác khiến nó đổ sập xuống. Ngài đi vào thị trấn và cầu nguyện lên Đức Phật Quan Âm Độ Mẫu Tara, Đức Tara liền ban xuống một cơn mưa cam lồ có năng lực hồi sinh và hầu hết những người chết trong thị trấn đều được sống lại.

(Trích ấn phẩm: "Cầu nguyện Đức Phật Quan Âm Độ Mẫu Tara - Bài ca dâng lên Bậc cứu độ chúng sinh"

Nguyên tác: "In Praise of Tara - Songs to the Saviouress"

Tác giả: Martin Willson

NXB Wisdom Publications, 1992)

Hãy phát khởi Bồ đề tâm vì lợi ích hết thảy chúng sinh, cùng thực hành chuyên tu cầu nguyện Đức Phật Quan Âm Độ Mẫu Tara để tích luỹ vô lượng công đức, vượt qua những chướng ngại, khó khăn, bệnh tật và khơi dậy, trưởng dưỡng tình yêu thương vô ngã vị tha trong mỗi chúng ta.

Quý vị tải Tài liệu và hướng dẫn tu tập tại đây:

http://daibaothapmandalataythien.org/quanam

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Copyright © 2015 daibaothapmandalataythien.org. All Rights Reserved.
Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Email: daibaothapmandalataythien@gmail.com

Đăng ký nhận tin mới qua email
Số lượt truy cập: 4547063
Số người trực tuyến: