Tám quyển sách quý (HT. Thích Thiện Hoa) | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Tám quyển sách quý (HT. Thích Thiện Hoa)

MỤC LỤC


QUYỂN 1 TU TÂM

1. Tu là cội phúc

2. Tu tâm

3. Tu và Tâm

4. Tâm Vương

5. Tâm Sở

6. Căn bản phiền não

7. Tùy phiền não

8. Thiện tâm sở

9. Điều Cốt Yếu Nhất Là Hằng Ngày Chúng Ta Nên Tự Kiểm Thảo Tâm Niệm Của Mình.

 

QUYỂN 2 DƯỠNG TÍNH

I. Phần Mở Đầu: Vấn đề Tu Tâm và Dưỡng tính khác nhau và bổ khuyết cho nhau như thế nào ?

II. Phần Chính: Những tính gì cần phải dưỡng?

Từ Bi

Trí Tuệ

Bình Đẳng

Lợi Tha

Nhẫn Nhục

Hỷ Xả

Thanh Tịnh

Tinh Tấn

Kiên Chí

III. Phần kết: Kết quả tốt đẹp của người dưỡng tính: tự tại giải thoát.

 

QUYỂN 3 NHÂN QUẢ, NGHIỆP, LUÂN HỒI

Đặt Vấn Đề

Chương 1: Luật Nhân Quả

Chương 2: Nghiệp

Chương 3 Luân Hồi

Chương 4 Giải Đáp Những Thắc Mắc Nghi Vấn

 

QUYỂN 4 TỨ DIỆU ĐẾ

Chương 1: Khái niệm tổng quát về Tứ diệu đế

Chương 2: Khổ Đế

I. Định nghĩa về chữ khổ đế

II. Luận về khổ đế của thế gian

III.Đức Phật nêu rõ những nỗi khổ ấy để làm gì

IV.Biết khổ phải tìm nguyên nhân sanh ra khổ để diệt trừ

Chương 3: Tập Đế

I. Định nghĩa

II.Nguyên nhân của đau khổ là những gì

III.Tính chất của mười món căn bản phiền não

IV.Tóm tắt ý nghĩa về kiến hoặc và tư hoặc

Chương 4: Diệt Đế

I.Định nghĩa

II.Thứ lớp đoạn hoặc

III.Các bậc tu chứng

IV.Giá trị diệu dụng của bốn cõi thánh

V.Diệt đế tức niết bàn

VI.Niết bàn của Đại thừa giáo

VII.Biện minh về niết bàn

VIII.Một mẩu chuyện về niết bàn

Chương 5: Đạo Đế

A.Tứ niệm xứ

B.Tứ chánh cần

C.Tứ như ý túc

D.Ngũ căn, ngũ lực

E.Thất bồ đề phần

G.Bát chánh đạo


QUYỂN 5: NGŨ ĐÌNH TÂM QUÁN

Bài thứ nhất: Quán sổ tức

Bài thứ hai: Quán bất tịnh

Bài thứ ba: Quán từ bi

Bài thứ tư: Quán nhân duyên

Bài thứ năm: Quán giới phân biệt


QUYỂN 6

1 - Từ bi trong đời đức giáo chủ Thích Ca Mâu Ni Phật.

2 - Từ bi trong giáo lý đạo Phật.

3 - Từ bi Trong Đời Sống Hàng Ngày Của Tín Đồ

và trong lịch sử Đạo Phật

 

QUYỂN 7: CHỮ HÒA CỦA ĐẠO PHẬT

 

QUYỂN 8: NĂM YẾU TỐ HÒA BÌNH CỦA ĐẠO PHẬT 

 

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Copyright © 2015 daibaothapmandalataythien.org. All Rights Reserved.
Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Email: daibaothapmandalataythien@gmail.com

Đăng ký nhận tin mới qua email
Số lượt truy cập: 3679572
Số người trực tuyến: