Triệu thỉnh và thỉnh cầu Bản tôn an trụ | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Triệu thỉnh và thỉnh cầu Bản tôn an trụ

     Bản tôn Tam muội da xuất hiện từ năng lực của quán tưởng, và Bản tôn trí tuệ bản lai xuất hiện từ sự thanh tịnh nguyên thủy. Bản tôn Trí tuệ bản lai và Bản tôn Tam muội da hòa nhập làm một để thực chứng rằng Trí tuệ bản lai và tính không là đồng một thể, bất khả phân trong tâm giác ngộ thanh tịnh của chính bạn.
     Trong phần tiếp theo của nghi quỹ, bạn thỉnh cầu sự thánh hóa của bậc Bản tôn Trí tuệ bản lai thành tự tính là bậc Tam muội da, triệu thỉnh bậc trí tuệ và thỉnh cầu Ngài an trụ. Thực hành triệu thỉnh là để tịnh hóa những thói quen tập khí, những tri thức sở học thông thường mà chúng ta đã huân tập trong kiếp sống luân hồi. Triệu thỉnh các Bản tôn Trí tuệ chính là phương tiện của sự tịnh hóa. Và kết quả của sự tịnh hóa là sự chứng ngộ sự hợp nhất bất khả phân của tâm mọi chúng sinh.
     Những đối tượng được tịnh hóa là những thói quen tập khí bắt nguồn từ môi trường sống, những người sống xung quanh, hay tri thức và sở học của chúng ta. Từ thủa ấu thơ cho đến lúc trưởng thành, mỗi người đều dành nhiều thời gian để rèn luyện tri thức, tìm hiểu học hỏi nhiều điều về môi trường và văn hóa. Từ những trải nghiệm này, những phiền não tâm sở và bản năng nghiệp được phát triển, khác với tự tính bản năng vốn tồn tại sẵn ban đầu.
     Điều này không có nghĩa rằng những phẩm chất mà một người đạt được trong đời sống là sai lầm. Những phẩm chất không phải là thuốc độc. Vấn đề là cách mà tâm chúng ta liên hệ và bám chấp đối với các phẩm chất này. Bởi vì tâm chúng ta bị những phẩm chất này và mọi sự xâm nhập về môi trường, tri thức đánh lừa, cho nên những bám chấp cần được tịnh hóa.     Triệu thỉnh bậc Bản tôn trí tuệ bản lai là sự thực hành tịnh hóa. Từ chữ chủng tử HUNG ở tại tim tỏa ra ánh sáng hình móc câu kim cương. Ánh sáng này câu triệu các bậc Trí tuệ bản lai từ các cõi Tịnh Độ thành tựu tự nhiên. Cõi Tịnh Độ này không phải là một nơi được tạo ra, giống như Mandala mà bạn đang tạo ra, mà được hoàn thành một cách tự nhiên vô tác, bao trùm khắp tam giới, và đây là nơi an trụ của trí tuệ bản lai. Ánh sáng tỏa ra từ cõi Tịnh Độ này và câu triệu tất cả những năng lượng trí tuệ thanh tịnh. Không nên hiểu rằng ánh sáng móc câu kim cương ấy có sự bám chấp. Thay vào đó, hãy nghĩ rằng móc câu này biểu tượng cho tín tâm và sự chân thành của bạn đang chiêu cảm, đón nhận sự gia trì trí tuệ bản lai.
     Từ chữ chủng tử HUNG tại tim bạn tỏa chiếu ra ánh sáng sắc trắng rộng khắp. Khi ấy, hãy cảm nhận được ánh sáng của chữ HUNG rất rực rỡ, sinh động, lan tỏa một cách rất nhanh chóng và bản chất là tính không. Ánh sáng tỏa sáng khắp mười phương bao gồm bốn phương chính, bốn phương phụ và hai phương trên dưới, và tỏa sáng suốt bốn thời gồm quá khứ, hiện tại, tương lai và bản lai thanh tịnh phi thời gian (bởi vì thời gian vốn không bị chia cắt quá khứ, hiện tại, vị lai nhưng vì tâm nhị nguyên phân biệt nên dường như có sự chia cắt) và chạm vào vô lượng hữu tình nhờ đó chúng sinh siêu thoát luân hồi và an trú trong Pháp thân. Đồng thời ánh sáng này khiến cho Pháp thân lay động và hiện khởi Sắc thân (bao gồm Báo thân và Hóa thân) là sắc tướng của trí tuệ giác ngộ. Bạn cũng quán tưởng vô số những khía cạnh khác như các vị Bản tôn vi nhiễu trong Mandala, các sức trang hoàng, thiên y, các pháp khí cầm tay... xuất hiện trong khoảng không phía trước. Hãy lặp lại những bài kệ triệu thỉnh trong khi bạn thực hiện phần quán tưởng này.     Quán tưởng từ Mandala tuôn mưa gia trì khắp mười phương, thánh hóa sự thực hành thiền định của bạn. Giống như nước rót vào nước, bậc Trí tuệ bản lai hòa tan hoàn toàn vào bậc Bản tôn Tam muội da, xóa bỏ tất cả những sự phân biệt nhị nguyên. Các Ngài trở thành nhất như. Hãy cảm nhận chắc chắn rằng bậc Trí tuệ đã an trụ trong Mandala của bạn và sau đó tụng DZA HUNG BAM HO. Chân ngôn triệu thỉnh này đều được trì tụng trong hầu hết mọi nghi quỹ. Khi bạn tụng DZA và kết các ấn phù hợp với các ngón tay, bậc Tam muội da triệu thỉnh bậc Trí tuệ bản lai. Khi bạn tụng HUNG và kết ấn, bậc Trí tuệ bản lai và bậc Bản tôn Tam muội da hòa nhập, trở thành bất nhị. Việc tụng BAM xác nhận rằng bậc Trí tuệ sẽ an trụ cho đến khi bạn thành tựu bất cứ điều gì bạn mong muốn như là đạt được giác ngộ hay thành tựu các công hạnh an bình, kính ái, tăng ích hay phẫn nộ. Tụng chữ HO cam kết rằng bậc Trí tuệ bản lai sẽ an trụ trong Mandala cho đến khi bạn viên mãn tâm nguyện.     Kết quả của việc triệu thỉnh là bạn thực chứng được Phật tính khi nhận ra rằng không có sự phân biệt giữa Phật và chúng sinh giác ngộ. Bạn thực chứng rằng hết thảy chúng sinh giác ngộ là đồng một thể, bất khả phân trong tâm giác ngộ thanh tịnh của chính họ.

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Copyright © 2015 daibaothapmandalataythien.org. All Rights Reserved.
Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Email: daibaothapmandalataythien@gmail.com

Đăng ký nhận tin mới qua email
Số lượt truy cập: 5261797
Số người trực tuyến: