Chúng ta thực hành pháp tu Đức Phật Quan Âm Độ Mẫu Tara như thế nào? | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Chúng ta thực hành pháp tu Đức Phật Quan Âm Độ Mẫu Tara như thế nào?

Tình yêu thương và trí tuệ của Đức Phật Quan Âm Độ Mẫu Tara mang cho chúng sinh là tình yêu thương vô điều kiện và hạnh phúc chân thật không có bản ngã, đem lại suối nguồn an bình đến khắp thảy vạn loại. Chính vì vậy, tinh túy của  thực hành pháp tu Đức Phật Quan Âm Độ Mẫu Tara chính là thực hành trưởng dưỡng tình yêu thương và lòng bi mẫn.

Đức Phật Quan Âm Độ Mẫu Tara là đức Phật, bất kỳ ai đều có thể trở thành Phật. Chúng ta cần biết có rất nhiều đức Phật song tâm toàn tri chỉ có một, phẩm hạnh, công đức, trí tuệ của các bậc giác ngộ như nhau. Chư Phật đã loại bỏ phiền não chướng và sở tri chướng, là nguyên nhân khiến chúng ta mắc kẹt trong luân hồi đau khổ. Sở tri chướng là vô minh phiền não vi tế trong tâm chúng sinh, phiền não chướng là những trạng thái si mê, sân giận, tham ái và nghiệp quả đã vận chuyển vòng quay luân hồi. Bất kỳ đức Phật nào cũng đều hoàn toàn xả ly mọi loại phiền não trên và hoàn thiện trưởng dưỡng tất cả đức tính tốt như Từ, Bi Hỷ, Xả cũng như viên mãn công hạnh Ba la mật bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ.

Đức Phật Quan Âm Độ Mẫu giống như đức Văn Thù, Quan Âm, Kim Cương Thủ và các Bản tôn Kim Cương Thừa khác là hiện thân của Phật. Khác với quan điểm của tôn giáo khác, Đức Phật không phải đấng Thượng đế sáng tạo và ngài không điều khiển thế giới, kiểm soát các số phận của chúng sinh, thưởng thiện cho người này hoặc phạt ác cho người nọ. Là Phật tử, chúng ta nên có chính kiến về Phật để tránh sự ngộ nhận sai lầm trong việc thực hành tâm linh.

Đức Phật Quan Âm Độ Mẫu không phải là một người tồn tại một cách cụ thể với những nhân cách tách biệt. Chính vì vậy, chúng ta rèn luyện tâm mình để nhìn Ngài là một hiện thân của tất cả minh hạnh giác ngộ, những công hạnh mà chúng ta ngưỡng mộ và muốn trưởng dưỡng. Nhận thức được như vậy, chúng ta sẽ có những cảm xúc chân thực giúp tinh tấn trên con đường tu tập đem lại vô lượng công đức trí tuệ không thể nghĩ bàn.

Chúng ta cần kết nối tâm mình với tâm Đức Phật Quan Âm Độ Mẫu Tara bằng cách làm theo công hạnh vô úy và từ bi của Ngài

Không phải để tăng cường bản ngã hay quyền lực thống trị, cũng không phải vì những giải thưởng cá nhân hay để gây ấn tượng cho người khác, mục đích thực hành pháp tu Quan Âm Độ Mẫu là để học cách trưởng dưỡng tình yêu thương, thực tập lòng từ bi, trí tuệ và vị tha. Tình yêu thương và lòng từ bi của Đức Phật Quan Âm Độ Mẫu Tara không có sự phân biệt giai cấp, giới tính, thân sơ, tất cả đều bình đẳng. Tâm đức Phật là siêu vượt các khái niệm hạn hẹp hiện tại của phàm phu, tất cả bậc giác ngộ thực hành vô số kiếp để tịnh hóa tâm và phát triển khả năng để giúp đỡ lợi ích chúng ta. Nhưng các Ngài cần để liên kết với chúng sinh, dìu dắt chúng ta trên con đường thoát khỏi khổ đau để đạt được chân hạnh phúc. Bởi vì chúng ta là một hữu tình chúng sinh nên liên quan đến kích cỡ, màu sắc, đối tượng, cảm giác, khả năng trình độ và căn cơ khác nhau, sai biệt. Do vậy, đức Phật Quan Âm Độ Mẫu Tara đã từ bi hóa thân thành 21 Phật Mẫu Tara xuất hiện trong các hình tướng khác nhau để giúp đỡ chúng sinh.

(Nhóm ĐBT biên soạn)

Hãy cùng chúng tôi tham dự khoá chuyên tu Đức Phật Quan Âm Độ Mẫu Tara để tích luỹ vô lượng công đức, tiêu trừ chướng ngại, vô minh, khơi dậy tình yêu thương vô bờ trong bạn.

Quý vị tải tài liệu và hướng dẫn tu tập tại đây:

http://daibaothapmandalataythien.org/quanam

 

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Copyright © 2015 daibaothapmandalataythien.org. All Rights Reserved.
Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Email: daibaothapmandalataythien@gmail.com

Đăng ký nhận tin mới qua email
Số lượt truy cập: 5943566
Số người trực tuyến: