Kinh Nhật tụng – TKN Hải Triều Âm: CẢNH SÁCH | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Kinh Nhật tụng – TKN Hải Triều Âm: CẢNH SÁCH

THỨC CHÚNG KHUYA (3g30’)

Muôn tiếng chìm lặng rồi,

Canh ba trống đổ hồi.

Quốc kêu tiếng tha thiết

Mộng bướm còn miệt mài.

Kiến đục trong cây hòe

Cá ngoi mặt nước bơi.

Không hay xem trăng thật

Chỉ đắm đóa hoa cười.

Lạc nhà xa ngàn dặm

Còn ham giấc ngủ hoài.

Không biết thân này ảo

Mê man trọn một đời.

– Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (3 lần).

– Nam mô A Di Đà Phật (10 lần).

TIỂU THỰC (5g30’)

Đời mộng ảo chuông chùa cảnh tỉnh

Chuông chí tôn vang khắp nhà nhà.

Còn ham giấc ngủ ngon mài miệt

Chẳng quản vầng đông ánh chói lòa.

Dằng dặc đêm dài còn có sáng

Mịt mờ lối quỷ khó lần ra.

Nay không gắng gỏi tu hành đạo

Ngày khác làm sao thấy Phật đà.

– Nam mô đại trí Văn Thù Sư Lợi Bồ-tát ma-ha-tát (3 lần).

– Nam mô A Di Đà Phật (10 lần).

HỌC SÁNG (8g)

Đêm tối vừa lui sáng

Mặt trời dần chiếu ra.

Âm thầm tóc xanh bạc

Má hồng đổi dần dà.

Chẳng biết tuổi xuân ngắn

Còn tranh quả nghiệp mà.

Thân như băng gặp nắng

Mệnh đèn trước gió to.

Chớ làm khách trọ mãi

Sớm lo trở về nhà.

– Nam mô đại hạnh Phổ Hiền Bồ-tát ma-ha-tát (3 lần).

– Nam mô A Di Đà Phật (10 lần).

NGỌ TRAI (10g45’)

Chớp mắt mặt trời đã rạng đông

Quay đầu vầng nhật tại không trung.

Chỉ ham giấc điệp say sưa mãi

Nào biết hòe cao bóng chuyển vòng.

Phút chốc hoa tươi đã rủ úa

Quẩn quanh mệnh nấm thịnh liền vong.

Ai ơi! Sao chẳng hồi tâm lại

Tự khổ đường mê mãi ruổi rong.

– Nam mô Hộ Pháp chư tôn Bồ-tát ma-ha-tát (3 lần).

– Nam mô A Di Đà Phật (10 lần).

THỨC CHÚNG TRƯA (14g)

Sanh ra làm tớ cho hình thể,

Già đến tám mươi trí hôn mê,

Bệnh xâm tứ đại đau khôn nhẫn,

Chết xuống ba đường nghiệp nặng nề,

Gặp gỡ ghét hờn vô cùng hận,

Ái ân khôn xiết khổ biệt ly,

Muốn cầu chẳng được thêm phiền muộn,

Ngũ ấm lẫy lừng cháy thật ghê.

– Nam mô đại bi Quán Thế Âm Bồ-tát ma-ha-tát (3 lần).

– Nam mô A Di Đà Phật (10 lần).

HỌC CHIỀU (14g30’)

Bóng ngả vườn dâu tối

Non tây trời đã chìm.

Ngày tháng khó cầm lại

Già bệnh dễ đến tìm.

Giờ chết luyến chẳng được

Kỳ hẹn ai thể ghìm.

Các ngươi mở to mắt

Mê tan chớ để tâm.

– Nam mô Đại Thế Chí Bồ-tát ma-ha-tát (3 lần).

– Nam mô A Di Đà Phật (10 lần).

NGỒI TĨNH TỐI (19g)

Mặt trời vừa lặn tối nhá nhem

Bối rối đường đi lại tối thêm.

Đốt đuốc chăm lo nhà người rạng

Đèn nhà mình sao chẳng tự xem.

Quạ lửa non tây đã chìm hẳn

Biển đông lấp lánh ánh cung thiềm.

Sanh tử thay đổi tuần hoàn mãi

Tam-bảo quay về hết cảnh đêm.

– Nam mô đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ-tát ma-ha-tát (3 lần).

– Nam mô A Di Đà Phật (10 lần).

LÂM THỤY (21g)

Cảnh thế tối mịt mờ

Ai người tiếc ngày giờ.

Chỉ hay theo ý ngựa

Đã dừng tâm vượn chưa ?

Mặt trời mọc rồi lặn

Thân nổi chìm đấy mà.

Già đến khôn với ngu

Chết đi nay như xưa.

Tránh sao được vô thường

Trốn đâu đại hạn kia.

Ai nấy làm đạo chánh

Chớ lạc lối tà tâm.

– Nam mô Thanh Tịnh đại hải chúng Bồ-tát ma-ha-tát (3 lần).

– Nam mô A Di Đà Phật (10 lần).

ĐẠI BI – BÁT NHÃ

ĐỨNG – TÁN

Đảnh lễ Quán Âm đại bi chủ

Nguyện lực hồng thâm, tướng hảo thân,

Nghìn tay trang nghiêm khắp hộ trì.

Nghìn mắt quang minh khắp biến chiếu.

Trong lời chân thật tuyên mật ngữ,

Trong tâm vô vi khởi bi tâm,

Sớm khiến mãn nguyện mọi hy cầu,

Vĩnh viễn diệt trừ bao tội nghiệp.

Long thiên thánh chúng đồng từ hộ.

Ngàn trăm tam muội đốn huân tu

Thọ trì, thân chính là quang minh tràng!

Thọ trì, tâm chính là thần thông tạng!

Tẩy rửa trần lao, nguyện như biển,

Siêu chứng Bồ-đề, phương tiện môn.

Con nay xưng tụng, thệ quy y

Chỗ nguyện theo tâm ắt viên mãn.

Chí tâm đảnh lễ Nam mô Đại Bi hội thượng Phật Bồ-tát (3 lần).

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Copyright © 2015 daibaothapmandalataythien.org. All Rights Reserved.
Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Email: daibaothapmandalataythien@gmail.com

Đăng ký nhận tin mới qua email
Số lượt truy cập: 4542605
Số người trực tuyến: