Kinh Nhật tụng – TKN Hải Triều Âm: CÚNG TỔ | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Kinh Nhật tụng – TKN Hải Triều Âm: CÚNG TỔ

CÚNG TỔ

Bông hoa hiện điềm lành,

Năm cánh lạc phương xa.

Trao pháp tạng đất Ấn,

Tôn thờ ở Trung Hoa,

Việt Nam trồng giống thánh,

Kết quả hằng hà sa.

– Chí tâm đảnh lễ Nam mô Tây thiên Đông độ Việt Nam lịch đại nhất thiết chư vị Tổ sư (3 lễ).

Chuyển ý thức phân biệt hư vọng

Xoay trở về bản tánh viên minh,

Thường trụ tâm địa quang hiển phát

Như nước đục lóng thành trong sáng

Kết quả chứng được đại thần thông.

– Chí tâm đảnh lễ Nam mô đại hiếu Mục Kiền Liên tôn giả (3 lễ).

Đức tướng đoan nghiêm như vàng thắm

Đầu đà khổ hạnh giữ chung thân,

Lưu truyền Như Lai chánh nhãn tạng

Kê túc trong non đợi Từ Tôn.

– Chí tâm đảnh lễ Ma-ha Ca Diếp tôn giả Thiền tông liệt vị Tổ sư (3 lễ).

Được độ đầu tiên tám vương tử,

Thân tâm thanh tịnh tợ hoa sen,

Hoằng truyền luật giáo Tỳ Ni tạng

Phật pháp do đây trụ thế lâu.

– Chí tâm đảnh lễ Ưu Ba Ly tôn giả Luật tông liệt vị Tổ sư (3 lễ).

Tám trăm Tỳ-kheo núi Ta La La

Cùng Thế Tôn may y Cahyna,

Xa lìa trần lao đời chật hẹp,

Chứng A-la-hán đủ thần thông

Đại phước lực, đại oai thần.

– Chí tâm đảnh lễ Nam mô đệ nhất thiên nhãn Cahyna đàn tràng đường chủ đại thánh A Na Luật Đà tôn giả (3 lễ).

Đa văn trong chúng tôn đệ nhất,

Lăng Nghiêm hội thượng chứng viên thông,

Kết tập Như Lai chánh pháp tạng,

Vĩnh tại nhân thiên độ thế gian.

– Chí tâm đảnh lễ Ananđà tôn giả Giáo tông liệt vị Tổ sư (3 lễ).

Tây phương cổ giáo Thế Tôn tuyên,

Đông độ khai tông hiệu Bạch Liên,

Mười tám đại hiền làm thượng thủ,

“Hổ khê tam tiếu” tới nay truyền.

– Chí tâm đảnh lễ Huệ Viễn tôn giả Tịnh-độ tông liệt vị Tổ sư (3 lễ).

Quỳ : Phục Nguyện

Tông phong vĩnh chấn,

Tổ ấn trùng quang.

Giác hoa hương biến khắp rừng thiền

Mưa pháp tưới nhuần người sơ học

Cành cành lá lá tiếp nối không ngừng

Tổ đường rực rỡ chánh pháp xương minh.

– Chí tâm đảnh lễ Nam mô Độ Nhân Sư Bồ-tát (3 lễ).

Quỳ : Đàn tràng khai mở, tịnh khiết hương đèn. Thiền đường liệt Tổ đã xa nghe. Hải chúng quang lâm thùy từ chiếu giám.

Đứng : Báo thân đã mãn, cõi Phật sen khai. Pháp tánh thường quang chân linh không diệt. Trụ Ta Bà vì hóa đạo. Về Tịnh-độ hiển vô sanh.

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Copyright © 2015 daibaothapmandalataythien.org. All Rights Reserved.
Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Email: daibaothapmandalataythien@gmail.com

Đăng ký nhận tin mới qua email
Số lượt truy cập: 4690014
Số người trực tuyến: