Kinh Nhật tụng – TKN Hải Triều Âm: LỄ THÙ ÂN NGÀY BỐ TÁT | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Kinh Nhật tụng – TKN Hải Triều Âm: LỄ THÙ ÂN NGÀY BỐ TÁT

LỄ THÙ ÂN

Ngày Bố Tát

– Trời đất che chở ân sâu, nhật nguyệt chiếu soi đức lớn. Thay vì đảnh lễ mười phương thường trụ Tam-bảo (1 lạy).

– Quốc gia chánh trị ân sâu, đất nước hằng dùng đức lớn. Thay vì đảnh lễ mười phương thường trụ Tam-bảo (1 lạy).

– Thầy Tổ dạy dỗ ân sâu, cha mẹ sanh thành đức lớn. Thay vì đảnh lễ mười phương thường trụ Tam-bảo (1 lạy).

– Mười phương tín thí ân sâu, bốn sự cúng dường đức lớn. Thay vì đảnh lễ mười phương thường trụ Tam-bảo (1 lạy).

CHÍ TÂM ĐẢNH LỄ

– Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

– Tây Thiên Đông Độ Việt Nam lịch đại nhất thiết chư vị Tổ sư.

– Thế độ Bổn sư.

– Phó pháp Tôn sư.

– Truyền giới đường đầu Hòa-thượng.

– Yết ma A-xà-lê sư.

– Giáo thọ A-xà-lê sư.

– Thất vị tôn chứng sư.

– Chư vị dẫn thỉnh sư.

– Thập phương thiện hữu tri thức ân.

– Chủng chủng công vụ thiền môn ân.

– Chư sơn hợp đường đại đức Tăng già.

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Copyright © 2015 daibaothapmandalataythien.org. All Rights Reserved.
Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Email: daibaothapmandalataythien@gmail.com

Đăng ký nhận tin mới qua email
Số lượt truy cập: 5408729
Số người trực tuyến: