Kinh Nhật tụng – TKN Hải Triều Âm: MỪNG KHÁNH ĐẢN | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Kinh Nhật tụng – TKN Hải Triều Âm: MỪNG KHÁNH ĐẢN

MỪNG KHÁNH ĐẢN

Đệ tử hôm nay

Gặp ngày khánh đản

Một dạ vui mừng

Cúi đầu đảnh lễ

Thập phương tam thế,

Điều ngự Như Lai

Bồ-tát Thánh Hiền

Liệt vị Tổ sư

Pháp giới chúng sanh

Bởi thiếu nhân lành

Nên còn sa đọa.

Tham sân chấp ngã

Quên hẳn đường về

Tình ái si mê,

Tù trong lục đạo

Trăm dây phiền não

Nghiệp báo không cùng,

Nặng kiếp luân hồi,

Đêm dầy tăm tối.

– Phật Tổ năng nhân

Rủ lòng lân mẫn

Thương xót sinh linh,

Đuốc tuệ rạng soi

Nguyện cứu muôn loài

Dùng pháp phương tiện

Ta Bà thị hiện

Thích chủng thọ sanh

Thánh Ma Gia mộng ứng điềm lành,

Vua Tịnh Phạn phước sanh con thảo.

Thái tử đủ 32 tướng hảo

Bảy hoa sen đỡ gót chân đi,

Cất tiếng viên âm, tay chỉ đất trời

“Duy ngã độc tôn” lời lịch sử.

Năm thái tử vừa 19 tuổi

Xin vua cha dạo bốn cửa thành,

Chứng kiến cảnh sanh già bệnh chết

Nên phát tâm lập chí xuất trần.

Sáu năm khổ hạnh ẩn rừng già

Bốn mươi chín ngày tinh nghiêm thiền tọa.

Hàng phục ma quân thành đạo quả,

Quang minh soi chiếu khắp Ta Bà.

CHÍ TÂM ĐẢNH LỄ

1/- A tỳ ngục tốt, phát khởi thiện tâm.

(Mỗi câu chúng hòa “Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật”).

2/- A tăng kỳ kiếp quả mãn nhân tròn.

3/- Nhất sanh bổ xứ trên trời Đâu Suất.

4/- Ta Bà hóa độ ứng hiện sanh thân.

5/- Đâu suất giáng thần ứng mộng Ma Gia.

6/- Hoàng cung thác chất thị hiện đầu thai.

7/- Dưới cây Vô Ưu khánh đản giáng sanh.

8/- Giả hưởng năm dục, chán cảnh vô thường.

9/- Dạo chơi bốn cửa, rõ già bệnh chết.

10/- Nửa đêm vượt thành xuất gia tìm đạo.

11/- Non xanh cắt tóc tìm Thầy hỏi đạo.

12/- Núi Tuyết tu hành, sáu năm khổ hạnh.

13/- Dưới cây Bồ-đề hàng phục ma quân.

14/- Sao mai vừa mọc, đạo quả viên thành.

15/- Bốn mươi chín năm tròn thuyết pháp độ sanh.

16/- Tam thừa đã đủ, hóa độ vừa xong.

17/- Ta La song thọ thị hiện Niết-bàn.

18/- Lưu bố xá lợi phước ích trời người.

19/- Ta Bà giáo chủ đại từ bi phụ.

20/- Đương hội đạo tràng thiên bách ức hóa thân.

BÁT NHÃ – HỒI HƯỚNG – TAM QUY

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Copyright © 2015 daibaothapmandalataythien.org. All Rights Reserved.
Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Email: daibaothapmandalataythien@gmail.com

Đăng ký nhận tin mới qua email
Số lượt truy cập: 6018413
Số người trực tuyến: