Kinh Nhật tụng – TKN Hải Triều Âm: SỚ TẠ ĐÀN CAHYNA | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Kinh Nhật tụng – TKN Hải Triều Âm: SỚ TẠ ĐÀN CAHYNA

Sớ tạ đàn Cahyna

Tuân phụng Như Lai, con tuân phụng di giáo của Như Lai, thay vì đại chúng, trăm lạy trần từ tuyên đọc.

Bởi vì

Đời người như bọt bể nổi ngầu

Cảnh thế tựa bóng dâu sắp tối.

Xét đến ngọn nguồn, tứ đại vốn là không.

Soi tới căn nguyên, năm ấm thật chẳng có.

Hoặc hiện tướng sang hèn, khôn dại.

Hoặc sanh thân lông cánh, vẩy sừng.

Từ lịch kiếp đắm trong bể khổ.

Trải bao đời chìm mãi bến mê.

Lẩn quẩn tối tăm trong nhà cháy

Biết làm sao tìm được lối ra.

Chư Phật từ bi dong đuốc tuệ, sáng soi ba cõi.

Chúng con khẩn thiết, dâng hương hoa vọng bái mười phương.

Sáu đạo được thấm nhuần

Bốn ân mong báo đáp.

Duyên nay

Nước Việt Nam, chùa… chúng con đảnh lễ cúng dường.

NAM MÔ

– Thập phương tam thế nhất thiết chư Phật kim liên tọa hạ.

– Sa Bà giáo chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật kim liên tọa hạ.

– Thập phương tam thế nhất thiết chư đại Bồ-tát, chư Hiền Thánh Tăng kim liên tọa hạ.

– Đại thánh A Na Luật Đà Cahyna đàn tràng đường chủ kim liên tọa hạ.

– Hộ Pháp chư tôn, thiên long bát bộ, già lam chân tể vị tiền.

Ngửa trông

Từ quang sáng rực, đưa chúng con ra khỏi luân hồi.

Chân thật bền chắc, thang năm nấc lên lầu chánh giác.

Giới định tuệ hương nghi ngút tỏa,

Nghiêm sáu căn, chứng sáu thần thông,

Tứ niệm xứ phá tan bốn đảo,

Thiểu dục tri túc, nhiếp uy nghi.

Trong thiền lâm, cây tuệ đăng ánh sáng lung linh.

Chốn không môn, trí diệu ngộ ngát hương đức hạnh.

Lão, bệnh, tử thành sầu quét sạch

Y công đức đệ nhất phước điền.

Lại nguyện

Tông phong vĩnh chấn,

Tổ ấn trùng quang.

Giác hoa hương biến khắp rừng thiền

Mưa pháp tưới nhuần người sơ học.

Cành cành lá lá tiếp nối không ngừng

Tổ đường rực rỡ chánh pháp xương minh.

Giải tấm lòng thành

Đệ tử chúng con nhất tâm dâng sớ.

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Copyright © 2015 daibaothapmandalataythien.org. All Rights Reserved.
Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Email: daibaothapmandalataythien@gmail.com

Đăng ký nhận tin mới qua email
Số lượt truy cập: 5407315
Số người trực tuyến: